SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRMEDEN TERAPİYE

Genel Bilgiler

Kursun Adı: Ses Bozukluklarında Değerlendirmeden Terapiye

Eğitmenler: Prof. Dr. Gürsel Dursun1, Doç. Dr. Esra Özcebe2, Opr. Dr. Zahide Çiler Tezcaner1, Dr. Fatma Esen Aydınlı2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi AnaBilim Dalı

2 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Ses respirasyon, fonasyon ve rezonans olarak sınıflandırılabilen, mekanik ve aerodinamik sistemlerce oluşturulan ardışık fizyolojik olaylar sonrasında oluşmaktadır. Ses oluşumundaki ardışık fizyolojik aktiviteleri etkileyen herhangi bir problem olduğunda, kişinin sesi şiddet, frekans, kalite ve/veya rezonans olarak yaşa ve cinsiyete uygun normlardan farklılaşıyorsa ‘ses bozukluğundan’ (disfoni)  söz edilebilir.

Ses bozuklukları yaşam kalitesini farklı derecelerde etkileyerek bireylerin günlük hayatlarını bazen mesleki performanslarını düşürebilmektedir. Sesin öneminden bahsederken  ayrıca, sesin çoğu kişi için bir iletişim aracı olmasından öte kişiliğini ifade eden tanıtıcı bir özellik olduğunu vurgulamak önemlidir. Ses bozukluğu ile başvuran hastanın değerlendirmesi KBB muayenesi ile başlar. Vokal foldların vibratuar paternlerinin gözlenmesi ve fonatuar patolojilerin tanılanmasında Videolaringostroboskopi  değerlendirmesinin özel yeri vardır. Ses,  çok boyutlu olduğundan ses değerlendirmesi, algısal analiz, akustik ölçümler, fizyolojik ölçümler ve hastanın kendi sesini değerlendirdiği ses handikap indeksleri de içermelidir. Ses değerlendirmesinden sonra bireylerin ihtiyacı ve ses bozukluğu türüne göre medikal, cerrahi tedavi ve ses terapisi uygulamalarından sadece biri veya kombinasyonları uygulanabilir. Literatürde hijyenik, semptomatik, psikojenik ve fizyolojik ses terapisi ana başlıkları altında farklı ses terapisi yaklaşımları bulunmakla beraber, uygulanacak terapi bireyin yaşı, ses bozukluğunun türü ve derecesi, hastanın kişiliği ve problemi nasıl anladığı, terapiye bağlılığı ve ses terapistinin değişkenleri gibi birçok faktöre bağlı olarak her bireye özgü planlanmalıdır.  

Bu kursta ses bozukluğuna yol açan etmenler ve farklı ses patolojilerinin özellikleri ile ilgili temel bilgiler verilecek; ses değerlendirmesi ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Videolaringoskopi değerlendirmesinin, kurs kapsamında ekipman ve uygulaması gösterilecek, yorumlama kısmına gerekli özellikler tartışılarak anlatılacaktır. Kursun ikinci yarısında farklı ses terapisi yaklaşımları hakkında genel bilgi verilecek, vaka örnekleriyle kullanılan terapi yaklaşımlarını uygulamalı görme olanağı olacaktır. Değerlendirmedeki bulguları birleştirerek bireye özgü ses terapisi programı çizmenin öneminden ve püf noktalarından bahsedilecek; terapinin başarısını etkileyen faktörler tartışılarak anlatılacaktır.

Kurs Kazanımları

1-      Ses bozukluğuna yol açan etmenleri ve farklı ses bozukluk türlerinin temel özelliklerini öğrenir.

2-      Ses değerlendirmesinde kullanılan hikaye alma, algısal ve objektif değerlendirme yöntemlerini öğrenir.

3-      Videolaringostroboskopi yöntemini uygulamalı olarak görür, farklı patolojilerin ayırıcı tanıda kullanılan özelliklerini öğrenir.

4-      Objektif ses değerlendirme yöntemlerinde kullanılan aerodinamik analiz ve akustik analiz yöntemlerini öğrenir.

5-      İndirekt ses terapisi ve direkt ses terapisi ayrımını öğrenir; kullanım yerleri ve kullanımlarının genel özellikleri hakkında                        bilgi sahibi olur.

6-      Farklı ses terapisi yaklaşımlarının temel özelliklerini öğrenir.

7-      Farklı patolojiler ve  ses terapisi yaklaşımlarını vaka üzerinde görür.

8-      Kısa ve uzun süreli hedefleri belirleyerek temel düzeyde ses terapisi programını oluşturabilir.

9-      Pediatrik grupta ses bozukluklarına yaklaşımın erişkinlerden farklı yönlerini öğrenir.

 

NOT: Kursa katılım şartları; Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı olmak, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Olmak ya da Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Eğitimi Son İki Sınıf Öğrencisi Olmak

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Son Gönderim Tarihi

19 Eylül 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi

23 Eylül 2016

Erken Kayıt Tarihi

15 Eylül 2016

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: info@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.